תקנון האתר ותנאי שימוש

הגעתם\ן לאתר מכתב התראה.

תחת עמוד זה נסביר לכם את תקנון השימוש באתר ומדיניות הפרטיות בו לרבות אחריות בעלי האתר, המידע שאנו אוספים ממשתמשים, עוגיות ואתרים חיצוניים.
במידה ואינך מסכים למדיניות זו – אנא הימנע מהמשך גלישה באתר. המשך גלישה באתר – מהווה הסכמה מלאה ומרצון למדיניות פרטיות זו במלואה.

  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים.

כללי

1.1 אתר מכתב התראה (להלן: “האתר”) משמש כמרכז מידע הסוקר את הכלי המשפטי שנראה מכתב התראה. האתר אינו מוכר מוצרים ו\או שירותים ומהווה מרכז מידע בלבד. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש”).

אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן כל שימוש באתר ותכניו מהווה את הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. צוות האתר זה (להלן: “בעלי האתר”) שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מדי פעם, לפי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי כלשהו שייעשה בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו בדף זה באתר.

1.2 האתר אינו מהווה יחידה נוספת של משרד ממשלתי ו\או משרד המשפים ו\או הרשות השופטת ואינו מייצג אף אחד מגופים אלו, אין לו קשר אליהם והוא אינו מציג את עצמו כשלוח של מי מהגופים או המוסדות הציבוריים.

1.3 השימוש באתר והגלישה בו מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.

אתרים חיצוניים

2.1 באתר התראה עשויים להופיע קישורים לאתרים חיצוניים, (להלן: “אתרים חיצוניים”) ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים אחרים. אתרים ו/או מודעות אלה, נמצאים בשליטת גורמים וחברות שאינם נתונים לשליטתם של בעלי האתר והם אינם נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים. 

הגבלת אחריות בעלי האתר ו/או מי מטעמם

3.1 באתר מתפרסמים באופן שוטף תכנים, מידע, מדריכים ודוגמאות בנושא מכתבי התראה. כל המידע מוגש כשירות לציבור הרחב במטרה להנגיש מידע משפטי מורכב לכל המעוניין לצרוך אותו. בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשים, תוכן אמין, אמיתי ועדכני. למרות זאת, כחלק מטבע הדברים, יש לציין כי ייתכן שתתרחשנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. נוסף על כן, בעלי האתר משתדלים, אך לא יכולים לעדכן באופן שוטף את תכני האתר הקיימים. באם אחד מהם כבר אינו רלוונטי ו\או אינו נכון בחלוף זמן מסוים מפרסומו, בעלי האתר אינם אחראיים לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיו אחראיים לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. בעלי האתר ו\או מי מטעמם, ממליצים לכל אדם המשתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; כל האמור באתר לא מהווה תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע בתחום ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.

3.2  במקרה של טעות, לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. בעלי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק אם ייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו באופן בלעדי, הינה על אחריות המשתמש בלבד. צוות האתר ו\או מי מטעמם לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה ו\או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

3.3 מומלץ להתייעץ עם עורך דין בתחום המכיר את נסיבות התיק האישי של הקורא, ויוכל לתת עצה ו\או חוות דעת משפטית בהתאם למידע המונח בפניו. לצורך מתן ייעוץ פרטני ומקצועי יותר. 

3.4 מובהר בשנית, למען הסר כל ספק, כי המידע באתר לרבות מדריכים, מאמרים, תקצירים של פסקי דין, תשובות לשאלות גולשים, סרטונים וכל תוכן אחר המוצג באתר, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו יכול להיות המלצה לנקיטת הליך כלשהו או הימנעות ממנו ו\או המלצה משפטית. כל המסתמך בכל דרך שהיא על המידע והתוכן באתר, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד ומסיר ממנהלי האתר ו\או מי מטעמם כל אחריות משפטית שתהיה.

במהלך גלישתך באתר, ייתכן וייאספו פרטים אודותיך. להלן פירוט בדבר סוגי המידע שאנחנו אוספים באתר, אופן אחסונו והשימוש בו:

הזמנת מכתב התראה

4.1 צוות אתר התראה משמש כמתווך בין משתמשים המחפשים עורך דין לצורך כתיבת מסמך משפטי ו\או מכתב התראה ו\או ייעוץ משפטי מעורך דין ו\או ייצוג עורך דין לבין עורך דין מוסמך חבר לשכת עורכי הדין בישראל.

4.2 אתר התראה מסתייע בעורכי דין מהשורה הראשונה בתחום המשפטי הספציפי שבו הגולש ביקש שירות. לעיתים, צצות בעיות בטיפול עורך הדין ו\או 

4.2 יובהר כי בעלי האתר לא יישאו באחריות כלפי נזק שייגרם כתוצאה מטיפול לקוי של עורך הדין שהוקצה לשירות מסויים שהוזמן באתר, וכל טענה ו\או הפרת התחייבות כלשהי של עורך הדין, אינה באחריות צוות האתר. 

4.3 יובהר כי בעלי האתר לא יישאו באף נזק שייגרם כתוצאה מהזמנת מכתב באתר התראה, לרבות הפסד הלקוח בתביעה, חיוב הוצאות משפטיות ועוד. 

4.4 הזמנת מכתב התראה באתר אינה מבטיחה השגת התוצאה שבה המזמין מעוניין.

 

המידע הנאסף

5.1 פרטי מידע במסגרת הליך הרשמה שאותם תספק מרצונך והמשמשים לזיהוי אישי כגון : שם, כתובת דוא"ל, טלפון וכיו"ב.

5.2 מידע סטטיסטי כגון נתוני מיקום, כתובת IP, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן,

מידע מרשתות חברתיות כגון: טווח גילאים, מין, הצעות ושירותים שהתעניינת בהם, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שצפית בהם, דפי אינטרנט שגלשת בהם, מוצרים שרכשת, תחומי עניין וכיו"ב.

השימוש במידע

6.1 מידע שתזין מרצונך יישמר במאגרי המידע שלנו כמפורט להלן ואנו נשתמש בו לצרכי יצירת קשר וכן בכדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור חוויית השירות ו/או הגלישה שלך.

6.2 המידע הסטטיסטי נאסף באמצעות קטעי קוד הנשמרים במכשירך והוא נשאר אנונימי ואינו יכול לשמש אותנו כדי לזהות אותך בשום צורה. המידע הנ"ל נאסף כדי לנהל ולשפר את חוויית השימוש / הגלישה באתר, בין היתר באמצעות התאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, וכן לצורך בקרה, פילוח וניטור הרגלי שימוש של גולשים.        

שמירת, אבטחת והגנת המידע

7.1 המידע המזהה אודותיך ושאותו תמסור מרצונך, ייאסף ויישמר במאגרי המידע שלנו.

7.2 אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, בין היתר באמצעות מערכות שונות לאבטחת מידע ושרתי ענן מוגנים. יחד עם זאת, מערכות אלו אינן חסינות לחלוטין בפני וירוסים ו/או תוכנות זדוניות להם הנך חשוף בעת גלישה ברשת ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי מורשית, ולכן אין באפשרותן להגן על המידע הגנה מוחלטת ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות פריצה כאמור ו/או גניבת מידע.

7.3 המידע אודותיך יישמר כל אימת שתשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

7.4 אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

7.5 יחד עם זאת, אנו מתחייבים לשמור על פרטיותך ולא להעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להוראה שיפוטית בלבד וככל שזו תינתן.

זכויותיך ביחס למידע

7.6 אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.

7.7 אתה זכאי בכל עת לבקש הסרתך מרשימת התפוצה ו/או מחיקת ו/או עדכון פרטיך והדבר יעודכן באופן מיידי.

עוגיות ומערכות ניטור ובקרה

7.8 האתר עושה שימוש בעוגיות ו/או פיקסלים ו/או קודי אנליטיקס ו/או מערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים (להלן "עוגיות"). עוגיות הנן מחרוזות של טקסט ומספרים, הנשמרות בזיכרון המכשיר שלך ומאפשרות איסוף מידע סטטיסטי ושמירת מידע בלתי מזהה אודותיך כגון אופי השימוש שלך באתר, משך שהייתך בו, מהיכן הגעת אליו, אינפורמציה בה התעניינת או שאותה חיפשת באתר, כתובת IP, מיקום וסוג המכשיר שלך וכיו"ב.

7.9 כמו כן משמשות העוגיות, בהתבסס על הנתונים הנ"ל, התאמת מיטבית של תכני האתר להעדפותיך ולתחומי העניין שלך, לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חוויית הגלישה שלך בו וכן לצרכי מחקר ובקרה.

7.10 מחיקת  עוגיות – אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות , באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש בעוגיות , יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהפונקציות באתר ו/או באיכות וחוויית הגלישה.

איסורים

אם אתה לא מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בנוסף לכל האמור להלן, בגלישתך באתר הנך מתחייב כי לא תבצע  את הדברים המפורטים כדלקמן:

8.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מצג שווא ו\או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו בין אם בתגובות למאמרים והמדריכים המוצגים באתר או בין אם ביצירת קשר עם בעלי האתר.

8.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו המשתמש באתר.

8.3 הפצה של “דואר זבל” (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר ו\או מערכת התגובות באתר.

8.4 שינוי, עיבוד, שכפול, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישון משנה, תרגום, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע.

8.5 העתקה ו\או תרגום ו\או שכפול של תכנים כתובים המוצגים באתר. אסורה בהחלט.

8.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות ושייכות לאתר זה ובעליו.

8.7 לקיחת האתר, ו\או כל חלק ממנו והשמתו בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה מפורשת ובכתב מבעלי האתר.

8.8 שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הסכמה לתנאי השימוש

9.1  הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.

9.2 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר מרוויחים כסף באינטרנט בין המשתמש לבין בעלי האתר ו\או מי מטעמם.

9.3 השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל תנאי ותנאי שמפורט בהסכם זה במלואם.

המשך גלישה וביקור באתר מהווה הסכמה מלאה לכל תנאים אלו.